Родителски контрол

Какво може да управлява функцията за родителски контрол?

Можем да настроим функцията за родителски контрол, като зададем лимити на часовете, през които децата ви могат да ползват компютъра; сайтовете в интернет, които могат да посещават; типовете игри, които да могат да играят и програмите, които да могат да изпълняват.

• Задаване на определен времеви лимит за използване на компютъра от деца.
Можем да зададем времеви лимити за управление на това кога децата могат да ползват компютъра. Времевите лимити ограничават ползването на компютъра от децата в определени часове. Можем да зададем различни часове за ползване за всеки ден от седмицата. Ако вашето дете ползва компютъра и зададеното време свърши, сесията му автоматично ще бъде прекъсната.

• Уеб ограничения.
Можем да ограничим посещаваните от децата сайтове в интернет, така че да сте сигурни, че те отварят само подходящи за възрастта им уеб сайтове (включително да указвате дали искате да позволите изтеглянето на файлове). Можем да настроим кое съдържание да се блокира или разрешава от филтрите за съдържание. Можете също да блокирате или разрешавате определени уеб сайтове.

• Забраняване на децата да играят на игри, които според вас са неподходящи за тях.
Можем да настроим вашата ОС за да контролирате достъпа до игри; да избирате нивото на възрастовата оценка; да избирате типа на съдържанието, което да се блокира; да разрешавате или блокирате конкретни игри.

• Забраняване на използването на определени програми от децата.
Можем да забраним на децата да използват определени програми, които намирате за неподходящи за тях.


 Parental Control

 

 

 

 

Locked-PC-with-security-code