Поддръжка и абонамент

На база извършваните от нас услуги можем да осигурим поддръжка на домашни и офис компютри, мрежи и периферни устройства. Това включва:

• Софтуерна поддръжка.
Осигуряване на среда за безотказна работа на ползвания от Вас софтуер; Оптимизиране на работата; Защита на информация;

• Хардуерна поддръжка.
Поддръжка на компютрите Ви, мрежата и периферните устройства в отлична кондиция, гарантираща безотказна работа.

• Ноу-хау.
На Ваше разположения са всички наши знания и опит, придобити през годините. Можем да бъдем полезни и с конкретни решения, удовлетворяваши Ваши специфични изисквания.