Цени на услуги:

 

Тук може да научите цените на услугите, предлагани от PC HELP.
Услугите извършваме в нашия офис, достанционно (Отдалечена помощ) или на място - при вас.
За повикване на специалист на място - при вас, се заплаща и такса Посещение. 

  ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ:                                 

В работно време*

Извън работно  време

В почивни дни

МИНИМАЛНА ТАКСА ЗА                              
ИЗВЪРШЕНА УСЛУГА В ОФИСА

10.00 лв 20.00 лв 30.00 лв

ДИАГНОСТИКА В ОФИСА                        
НА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР
БЕЗ РАЗГЛОБЯВАНЕ
(заплаща се при отказ за ремонт)

20.00 лв 30.00 лв 50.00 лв

ДИАГНОСТИКА В ОФИСА                            
НА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР
С РАЗГЛОБЯВАНЕ
(заплаща се при отказ за ремонт)

30.00 лв 50.00 лв 70.00 лв

ДИАГНОСТИКА В ОФИСА
НА ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР
БЕЗ РАЗГЛОБЯВАНЕ
(заплаща се при отказ за ремонт)

20.00 лв 30.00 лв 50.00 лв

ДИАГНОСТИКА В ОФИСА
НА ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР
С РАЗГЛОБЯВАНЕ
(заплаща се при отказ за ремонт)

40.00 лв 60.00 лв 90.00 лв

ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ                     
В ОФИСА ЗА 1 ЧАС 
(не по-малко от 30 минути)

50.00 лв 80.00 лв 100.00 лв

ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ                           
ИЗВЪН ОФИСА ЗА 1 ЧАС,
(за всеки започнат час)

 60.00 лв 90.00 лв  140.00 лв 

 

 

 

 

   ТАКСИ ПОСЕЩЕНИЕ:                       

В работно време*

Извън работно  време

В почивни дни

Стандартно повикване
(за същия или следващ ден)

20.00 лв 30.00 лв 40.00 лв

Спешно повикване
(до 2 часа след приемане на обаждане)

30.00 лв 45.00 лв 50.00 лв

 
 

   ЦЕНИ ЗА ОТДАЛЕЧЕНА ПОМОЩ:     

В работно време*

Извън работно  време

В почивни дни

Отдалечена помощ до 30 минути            

30.00 лв 35.00 лв 40.00 лв

Отдалечена помощ до 60 минути            

60.00 лв 70.00 лв 80.00 лв

За всеки следващ час от една сесия            

50.00 лв 60.00 лв 70.00 лв

 

*Работното време за посещение и отдалечена помощ е от понеделник до петък от 10.00 до 18.00 часа.
Работното време на офиса е от понеделник до петък от 14.00 до 20.00 часа.
 

  ПОДДРЪЖКА И АБОНАМЕНТ:            

До 10 раб. места  

От 10 до 20 раб. м.

Над 20            

Крайна цена на Месечна такса                
за абонаментно обслужване
с отдалечена помощ до 10 часа
и 2 посещения до 1 час на месец

300.00 лв 300 лв + 28 лв/р. м. Договаряне