Цени за Отдалечена помощ:

 

   ЦЕНИ ЗА ОТДАЛЕЧЕНА ПОМОЩ:    

В работно време*

Извън работно  време

В почивни дни

Отдалечена помощ до 30 минути           

15.00 лв 25.00 лв 30.00 лв

Отдалечена помощ до 60 минути           

30.00 лв 50.00 лв 60.00 лв

Отдалечена помощ до 90 минути           

45.00 лв 75.00 лв 100.00 лв

 

*Работното време е от понеделник до петък - от 10.00 до 18.00 часа.