Статии

Когато инсталирате HP софтуер (пакет съдържащ драйвери и софтуер), е възможно да получите тази грешка:

MSIExec command: /i'E:\\setup\Core\SIPM 32\HpTcpMon.msi" /qn REBOOT=ReallySuppress
Path: <empty>
Return Code:1603

 

За тази корекция се предполага, че проблемът е невалидна буква на устройство, посочена в системния регистър.
За да разрешите този проблем, въведете правилните данни за стойността на ключа на системния регистър. За да направите това, следвайте предложените стъпки.

Важно: Този метод съдържа стъпки, които ви казват как да модифицирате системния регистър. При неправилно модифициране на системния регистър може да възникнат сериозни проблеми. Затова бъдете изключително внимателни. За случай, че нещо се обърка, направете резервно копие на системния регистър преди да го промените. Така ако възникне проблем ще можете да възстановите регистъра.


Общо 7 стъпки:

Стъпка 1: Щракнете върху Старт и след това върху Изпълнение.
В полето Run въведете regedit и след това щракнете върху OK.


Стъпка 2: В редактора на системния регистър намерете следния ключ:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders


Стъпка 3: В десния панел проверете стойностите в полето Data за всеки запис.
Ако някоя стойност съдържа устройство, което не е правилно за вашия компютър, щракнете с десния бутон върху записа, въведете правилния път в полето Value data, например c:\My Documents и след това щракнете върху OK.


Стъпка 4: Повторете стъпка 3 за всеки запис, чиято стойност на данните съдържа неправилен път.


Стъпка 5: Повторете стъпки от 2 до 4 за всеки от следните ключове в системния регистър:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell FoldersСтъпка 6: Затворете редактора на системния регистър.


Стъпка 7: Рестартирайте Windows и инсталирайте софтуера.

 

Статията е препечатана от тук.