Статии

remassist       В съвременното ежедневие преносимите компютри са все по-предпочитани заради малките си размери и възможност за мобилност. За да бъдат така компактни, производителите монтират в тях тъчпад, който не много успешно заменя добре познатата мишка.

За много хора, свикнали с бързите и точни движения, които им осигурява мишката, тъчпада създава неудобство и нужда от повече време за въвеждане на елементарни команди. Предлагаме ви списък на често ползвани команди в Windows и техните комбинации от бързи бутони (short keys), които могат да ви спестяват много време. Ще откриете, че научаването на някои от тях е особено полезно при работа с компютър с клавиатура и инсталиран Windows 8.

 

 

Системни клавишни комбинации в Windows

 • F1: Помощ
 • CTRL+ESC: Отворете менюто Старт
 • ALT+TAB: Превключване между отворени програми
 • ALT+F4: Затваряне на програмата
 • SHIFT+DELETE: Безвъзвратно изтриване на елемент
 • Клавиш Windows+L: Заключете компютъра (без да използвате CTRL+ALT+DELETE)

Клавишни комбинации в програми под Windows

 • CTRL+C: Копиране
 • CTRL+X: Изрязване
 • CTRL+V: Поставяне
 • CTRL+Z: Отмяна (на действие, команда)
 • CTRL+B: Получер (удебелен) шрифт
 • CTRL+U: Подчертаване
 • CTRL+I: Курсив

Комбинации от натискане на бутон на мишката и клавиш за обекти от тип обвивка

 • SHIFT+натискане на десния бутон на мишката: Извеждане на контекстно меню, съдържащо алтернативни команди
 • SHIFT+двукратно щракване с мишката: Стартиране на алтернативната команда по подразбиране (втория елемент в менюто)
 • ALT+двукратно щракване с мишката: Извеждане на свойствата
 • SHIFT+DELETE: Безвъзвратно изтриване на елемент без поставяне в кошчето

Общи изцяло клавиатурни команди

 • F1: Стартиране на Windows Help (Помощ на Windows)
 • F10: Активиране на опциите на лентата с меню
 • SHIFT+F10 Отваряне на контекстно меню за избрания елемент (същото като натискане с десния бутон на мишката върху елемент)
 • CTRL+ESC: Отваря менюто Старт (с използване на клавишите със СТРЕЛКИ за избор на елемент)
 • CTRL+ESC или ESC: Избира бутона Старт (натиснете TAB, за да изберете лентата със задачи, или SHIFT+F10 за контекстно меню)
 • CTRL+SHIFT+ESC: Отваря диспечера на задачите на Windows
 • ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ: Отваряне на поле с падащ списък
 • ALT+TAB: Превключване към друга активна програма (задръжте натиснат клавиша ALT и натиснете клавиша TAB, за да се покаже прозорецът за превключване между задачи)
 • SHIFT: Натиснете и задръжте клавиша SHIFT при поставяне на компактдиск, за да избегнете задействането на функцията за автоматично стартиране на диска
 • ALT+SPACE (ИНТЕРВАЛ): Извежда системното меню на основния прозорец (от системното меню можете да възстановявате, премествате, преоразмерявате, минимизирате, максимизирате или затваряте прозореца)
 • ALT+- (ALT+дефис): Извежда системното меню на дъщерен прозорец в програми с многодокументен интерфейс (MDI) (от системното меню на дъщерен прозорец на MDI можете да възстановявате, премествате, преоразмерявате, минимизирате, максимизирате или затваряте прозореца)
 • CTRL+TAB: Превключване към следващия дъщерен прозорец в програма с многодокументен интерфейс (MDI)
 • ALT+подчертаната буква в меню: Отваряне на менюто
 • ALT+F4: Затваряне на активния прозорец
 • CTRL+F4: Затваряне на активния прозорец в програма с многодокументен интерфейс (MDI)
 • ALT+F6: Превключване между няколко прозореца в една и съща програма (например при активиран диалогов прозорец на Търсене в Notepad ALT+F6 превключва между диалоговия прозорец на Търсене и основния прозорец на Notepad)

Клавишни комбинации за обекти тип обвивка, папки и Windows Explorer

 

За избрания обект:

 • F2: Преименуване на обекта
 • F3: Намиране на всички файлове
 • CTRL+X: Изрязване
 • CTRL+C: Копиране
 • CTRL+V: Поставяне
 • SHIFT+DELETE: Моментално изтриване на избрания елемент без поставяне в кошчето
 • ALT+ENTER: Отваряне на свойствата на текущия обект

За да копирате файл:

Натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато придвижвате файла към друга папка.

 

За да създадете пряк път

Натиснете и задръжте CTRL+SHIFT, докато придвижвате файл към работния плот или към папка.

 

Управление на обикновени папки/преки пътища

 • F4: Избира полето Придвижване към друга папка и преместване надолу по записите в полето (ако лентата със задачи в Windows Explorer е активна)
 • F5: Опресняване на активния прозорец.
 • F6: Придвижване из панелите в Windows Explorer
 • CTRL+G: Отваряне на инструмента Go To Folder (Придвижване към папка) (само в Windows Explorer на Windows 95)
 • CTRL+Z: Отмяна на последната команда
 • CTRL+A: Избор на всички елементи в активния прозорец
 • BACKSPACE: Превключване към родителската папка
 • SHIFT+щракване+бутон Close: В случай на папките - затваряне на активната папка и всички родителски папки (папките над нея)

Управление на дървото на Windows Explorer

 

 • Звездичка (*) от цифрова клавиатура: Разгъване на всичко под текущата селекция
 • Плюс (+) от цифрова клавиатура: Разгъване на текущата селекция
 • Минус (-) от цифрова клавиатура: Свиване на текущата селекция.
 • ДЯСНА СТРЕЛКА: Разгъване на текущата селекция, ако не е разгъната. В противен случай преминаване към първата дъщерна папка
 • ЛЯВА СТРЕЛКА: Сгъване на текущата селекция, ако е разгъната. В противен случай преминаване към родителската папка

Управление на Properties (Свойства)

 

 • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Придвижване по разделите със свойства

Клавишни комбинации за опциите на Accessibility (Достъпност)

 

 • Натискане на SHIFT пет пъти: Включване и изключване на инструмента StickyKeys (Оставащи клавиши)
 • Натискане и задържане на десния клавиш SHIFT натиснат за осем секунди: Включване и изключване на инструмента FilterKeys (Филтриране на клавиши)
 • Натискане и задържане на клавиша NUM LOCK натиснат за пет секунди: Включване и изключване на инструмента ToggleKeys (Озвучаване при смяна на клавиатурния режим)
 • Ляв ALT+ляв SHIFT+NUM LOCK: Включване и изключване на инструмента MouseKeys (Клавиши вместо мишка)
 • Ляв ALT+ляв SHIFT+PRINT SCREEN: Включване и изключване на висококонтрастния режим

Клавиши на Microsoft Natural Keyboard

 

 • Клавиш с логото на Windows: Меню Старт
 • Windows Logo+R: Диалогов прозорец Изпълнение
 • Windows Logo+M: Минимизиране на всички прозорци
 • SHIFT+клавиш Windows+M: Отмяна на минимизирането на всички прозорци
 • Клавиш Windows+F1: Помощ
 • Windows Logo+E: Windows Explorer
 • Клавиш Windows+F: Търсене на файлове или папки
 • Клавиш Windows+D: Минимизиране на всички отворени прозорци и показване на работния плот (desktop)
 • CTRL+клавиш Windows+F: Търсене на компютри
 • CTRL+клавиш Windows+TAB: Преместване на фокуса от Start (Старт) към лентата с инструменти Quick Launch (Бързо стартиране), към системния панел (използвайте ДЯСНА СТРЕЛКА и ЛЯВА СТРЕЛКА, за да премествате фокуса към лентата с инструменти Quick Launch (Бързо стартиране) и към системния панел)
 • Клавиш Windows+TAB: Циклично придвижване по бутоните на лентата със задачи
 • Клавиш Windows+Break: Диалогов прозорец Свойства на системата
 • Клавиш Приложение: Показване на контекстно менюто за избрания елемент

Клавиатура Microsoft Natural Keyboard и инсталиран софтуер IntelliType

 • Клавиш Windows+L: Излизане от Windows
 • Клавиш Windows+P: Стартиране на диалога за печат
 • Клавиш Windows +C: Отваряне на контролния панел
 • Клавиш Windows +V: Зарежда системния буфер
 • Клавиш Windows+К: Отваря диалоговия прозорец Свойства на клавиатурата
 • Клавиш Windows+I: Отваря диалоговия прозорец Свойства на мишката
 • Клавиш Windows+А: Зарежда Accessibility Options (Опции за достъпност), ако те са налични
 • Клавиш Windows+ИНТЕРВАЛ: Извеждане на списъка с клавишни комбинации на Microsoft IntelliType
 • Клавиш Windows+S: Включване и изключване на режима CAPS LOCK (Само главни букви)

Клавишни комбинации за управление на диалогови прозорци

 

 • TAB: Преминаване към следващия елемент за управление в диалоговия прозорец
 • SHIFT+TAB: Преминаване към предишния елемент за управление в диалоговия прозорец
 • ИНТЕРВАЛ: Ако активният елемент за управление е бутон, следва натискане на бутона. Ако активният елемент за управление е квадратче (позволяващо поставяне на отметка в него), следва активиране (отбелязване) на квадратчето. Ако активният елемент за управление е опция, следва избор на опцията.
 • ENTER: Еквивалентно на натискане на избрания бутон (бутонът, очертан с контурна линия)
 • ESC: Еквивалентно на натискане на бутона Отказ
 • ALT+подчертаната буква в елемент от диалоговия прозорец: Придвижване към съответния елемент