Статии

От тази статия ще научите как да промените MAC Address на вашата LAN карта.

Нека първо обясним какво е MAK Адрес: Media Access Control адрес или накратко MAC адрес е уникален идентификатор задаван на мрежовите адаптери (популярни като LAN-карти ) по технологията Ethernet от техния производител. При изписване представлява дванадесет символа в шестнадесетична броична система. Пример: 00-17-31-9B-00-7Е. MAC адреса се използва от комутаторите за определяне на пътя, по който да минават пакетите информация, за да достигнат крайната точка.

 

Често доставчиците на интернет защитават достъпа до мрежата си, като я заключват към МАК адресите на клиентите си. По този начин, ако някой се прикачи към вашия кабел няма да има достъп до интернета ви. В тази връзка някои от вас са забелязали, че когато включат друг компютър към кабела си за интернет, не могат да се свържат с глобалната мрежа. Това се дължи именно на факта, че свързват друга LAN-карта, съответно друг МАС адрес, който е непознат за доставчика на интернет и сървърът му автоматично я блокира. В този случай вариантите са два: Да се обадите на доставчика ви и да поискате да промени МАС адреса за вашия абонамент или сами да промените МАС адреса на втория си компютър. Първия вариант е удачен, ако просто сте подменили стария компютър с нов и имате намерение да ползвате само него. Ако обаче искате понякога да ги разменяте, по-практичен е втория вариант - да уеднаквите MAC адресите и на двата. Ето как може да стане това:

Като начало трябва да си запишете МАС адреса на компютъра, който няма проблем с достъпа до интернет.

1. Изберете старт бутона на Windows, а след това Control Panel:

How-To-Change-MAC-Adress-Windows-7-01

2. От списъка изберете Network and Sharing Center:

How-To-Change-MAC-Adress-Windows-7-02

3. В ляво изберете Change adapter settingsHow-To-Change-MAC-Adress-Windows-7-034. Открийте иконата на адаптера Local Area Connection и кликнете върху нея с десния бутон на мишката. От падащото меню изберете Properties:

How-To-Change-MAC-Adress-Windows-7-045. Поставете курсора на мишката върху полето Connect using. МАС адреса на картата ви ще се появи в прозорче. Запишете го на лист.

How-To-Change-MAC-Adress-Windows-7-045

След като вече имате преписан MAC адреса на компютъра, с който се свързвате безпроблемно с интернет, можете да преминете към промяната на MAC адреса на компютъра, който желаете да свържете с интернет. За тази цел на новия компютър повторете стъплите от 1. до 4. и продължете от стъпка 6.

 

6. Изберете бутона Configure... на мрежовия адаптер

How-To-Change-MAC-Adress-Windows-7-05

 7. Прелистете към категорията Advanced

How-To-Change-MAC-Adress-Windows-7-068. Открийте в списъка вляво Network address (при някои адаптори тази функция се казва Localy Administered Address). След това в прозорчето Value въведете MAC адреса, който записахте в стъпка 5. Запишете символите без тирета, точки или празно място така, както е показано на картинката.

How-To-Change-MAC-Adress-Windows-7-079. След като изпишете символите се уверете, че сте въвели стринга без грешки и натиснете бутона Ok

How-To-Change-MAC-Adress-Windows-7-08 10. Готово. Вече можете да свържете компютъра към интернет.

 

 

 Забележка: В тази статия е описан само пътя за смяна на MAC адрес на мрежов адаптер. Възможно е, в зависимост от организацията за предлагане на услугата на вашия доставчик, да са нужни и други настройки на LAN картата - Internet Protocol TCP/IPv4 и др. и това да се яви като причина въпреки смяната на MAC адреса отново да не можете да се свържете с интернет.